ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัดเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัดเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

มกราคม 18, 2018 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด