สร้างมิตรสัมพันธ์เพื่อเพิ่มเครือข่ายด้านการเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด สร้างมิตรสัมพันธ์เพื่อเพิ่มเครือข่ายด้านการเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด

Related posts