บรรยายพิเศษกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาจรเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ย

นายอดิศักดิ์ บุญมา กรรมการประจำหน่วยอำเภอด่านมะขามเตี้ย
และนายทวี ชูศรี ผู้แทนประจำหน่วย
บรรยายพิเศษสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
พร้อมทั้งมอบงบประมาณสนับสนุนค่ารับรองจำนวน 17,600 บาทและทุนสาธารณประโยชน์จำนวน 8,900 บาท
รวม 26,500 บาทให้กับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาจรเข้เผือก
ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนวัดจรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

Related posts