บรรยายพิเศษการประชุมบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม และโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล กรรมการหน่วยจังหวัด
และนายวีรชัย บุญอยู่ ผู้แทนประจำหน่วย สพม.8
บรรยายพิเศษสิทธิประโยชน์สมาชิก สวัดดิการต่างๆ และความเคลื่อนไหวของสหกรณ์
ในการประชุมบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม และโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
จำนวน 38 คน พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุน จำนวน 11,500 บาท
เป็นค่ารับรองสมาชิก 7,600 บาท และทุนสาธารณประโยชน์ 3,900 บาท
วันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม

Related posts