บรรยากาศคึกคักสมาชิกสนใจเข้าใชบริการในการเปิดบริการสมาชิกในวันเสาร์แรก

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ
และคณะกรรมการให้การต้อนรับและบริการสมาชิกสหกรณ์ฯ
เข้าใช้บริการ ณ สหกรณ์ ในการเปิดทำการวันเสาร์แรกกันอย่างคึกคัก
ในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561

Related posts