ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด

ธันวาคม 1, 2017 Off By ktscc

นายอนันต์ กัลปะ ประธานกรรมการดำเนินการ
คณะกรรมการฯ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด