ต้อนรับ คณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

นายอนันต์ กัลปั ประธานกรรมการดำเนินการ นายเสรีย์ นาคนารี ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ว่าที่รอ.เมธี ทองรอก กรรมการ นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์
ให้การต้อนรับ คณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด เยี่ยมชมศึกษาดูงาน
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

Related posts