ประกาศผลการประกวดราคาประกันชีวิตกลุ่มสำหรับสมาชิกสหกรณ์ เงินกู้โครงการพิเศษประจำปี 2561

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
ผลการประกวดราคาประกันชีวิตกลุ่มสำหรับสมาชิกสหกรณ์ เงินกู้โครงการพิเศษประจำปี 2561
คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคาได้พิจารณาตามเกณฑ์ที่ประกาศไว้
คณะกรรมการเปิดซองเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560  มีมติเอกฉันท์ให้
บริษัท อาคเนย์ปรักันชีวิต จำกัเ (มหาชน) 
ชนะการประกวดราคา

Related posts