ประชุมคณะกรรมศึกษาและประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม

นายเสรีย์ นาคนารี ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้จัดการ
ประชุมคณะกรรมศึกษาและประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

Related posts