มอบทุนสาธารณประโยชน์ แก่สมาคมครูและผู้บริหารอำเภอด่านมะขามเตี้ย

นายทวี ชูศรี กรรมการประจำหน่วยอำเภอด่านมะขามเตี้ย
เป็นตัวแทนมอบทุนสาธารณประโยชน์ แก่สมาคมครูและผู้บริหารอำเภอด่านมะขามเตี้ย
ในการประชุมกลุ่มเครืือข่ายพัฒนาการศึกษาและร่วมจัดกิจกรรม
“ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา ”
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
ณ เดอะเลกาซี่รีเวอร์แควรีสอร์ท อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

Related posts