ประกาศสหกรณ์ เรื่องการรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ , กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปีบัญชี 2561

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
เรื่องการรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ ,
กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปีบัญชี 2561

รับสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

ตำแหน่ง หน่วยหรือกลุ่มสมาชิก จำนวน
1. ประธานกรรมการดำเนินการ สมาชิกสามัญทุกหน่วย 1
2. กรรมการดำเนินการ 2.1 หน่วยอำเภอเมือง 1
2.2 หน่วยอำเภอด่านมะขามเตี้ย 1
2.3 หน่วยอำเภอท่ามะกา 1
2.4 หน่วยอำเภอพนมทวน 1
2.5 หน่วยอำเภอไทรโยค 1
2.6 หน่วยอำเภอศรีสวัสดิ์ 1
2.7 หน่วยอำเภอบ่อพลอย 1
3. ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ สมาชิกสามัญทุกหน่วย 5

—–โหลดเอกสาร ประกาศรับเลือกตั้ง   โหลดเอกสาร—–

 

Related posts