เงินกู้ฉุกเฉิน

กุมภาพันธ์ 28, 2014 6 By ktscc

LOGO

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ชำระไม่เกิน 25 งวด
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน กู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 40,000 บาท ชำระไม่เกิน 12 งวด
ดอกเบี้ย 6.5 % ต่อปี