เรียนเชิญเข้ารับการสัมนา สมาชิผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2560

เรียนเชิญเข้ารับการสัมนา “การดำรงชีพอย่างมีความสุขหลังเกษียนอายุราชการ”
ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมราชศุภมิตร
สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2560 มีความประสงค์จะร่วมงานกรุณาแจ้งให้ทราบ
ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2560

Related posts