ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

นายอนันต์ กัลปะ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

Related posts

Leave a Comment