ประชุมคณะทำงาน วิทยาการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั่งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ รุ่นที่ 2

คร.นรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการ ประชุมคณะทำงาน วิทยาการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร…

เพิ่มเติม