บรรยายแก่สมาชิกบุคลากรในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1

นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ กรรมการหน่วย อ.เมือง บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริ…

เพิ่มเติม