ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบกลางเดือนมีนาคม

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 นายวิชา แตงโม ประธานคณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ…

เพิ่มเติม

ประชุมวางแผนวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน กำหนดแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2564

นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษาสหกรณ์ นายศุภากร เมฆขยาย รองประธานกรรมการดำเนินการ นามสมพงษ์ …

เพิ่มเติม