บรรยายพิเศษเรื่องสิทธิ์และสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก, หนองรีประชานิมิต

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล กรรมการหน่วยจังหวัด บรรยายพิเศษเรื่องสิทธิ์และสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์…

เพิ่มเติม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด

นายอนันต์ กัลปะ ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการฯ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย…

เพิ่มเติม