ต้อนรับ คณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

นายอนันต์ กัลปั ประธานกรรมการดำเนินการ นายเสรีย์ นาคนารี ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพ…

เพิ่มเติม

สนับสนุนของรางวัล ชมรมกอล์ฟเสมากาญจน์

นายอนันต์ กัลปะ ประธานกรรมการดำเนินการ นางลาวัล ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ สนับสนุนของรางวัล …

เพิ่มเติม

บรรยายพิเศษข้อมูลข่าวสารสหกรณ์ฯ การประชุมบุคลากรทางการศึกษา สมาชิกหน่วยจังหวัด กลุ่มอุดมสิทธิศึกษา

นายศุภากร เมฆขยาย กรรมการหน่วยอำเภอสังขละบุรี บรรยายพิเศษข้อมูลข่าวสารสหกรณ์ฯ การประชุมบุค…

เพิ่มเติม