ประชุมคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเงินกู้รอบ กลางเดือนตุลาคม

นายสายัญห์ สุขสำราญ ประธานคณะกรรมการเงินกู้ กรรมการ  และเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการเงินกู…

เพิ่มเติม