ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

นายเสรีย์ นาคนารี ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล กรรมการ ว่า…

เพิ่มเติม