ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ศึกษาดูงาน

นายเสรีย์ นาคนารี ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการ ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมท…

เพิ่มเติม

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

นายเสรีย์ นาคนารี ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล กรรมการ ว่า…

เพิ่มเติม