ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ รอบกลางเดือนพฤษภาคม

ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ พิจารณารอบกลางเดือนพฤษภาคม นำโดย นายสายัณห์ สุขสำราญ ประธานคณะกรรม…

เพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม

นายเสรีย์ นาคนารี ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และคณะ ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประ…

เพิ่มเติม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เยี่ยมชม และศึกษาดูงาน

นายอนันต์ กัลปะ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการแ…

เพิ่มเติม