ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ พิจารณารอบสิ้นเดือนมกราคม

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 นายวิชา แตงโม ประธานคณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ…

เพิ่มเติม

บรรยายพิเศษ การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายฯหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทนประจำหน่วยฯ ผ…

เพิ่มเติม

บรรยายพิเศษ การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอด่านมะขามเตี้ย

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทนประจำหน่วยฯ แ…

เพิ่มเติม