ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ พิจารณารอบสิ้นเดือนมกราคม

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 นายวิชา แตงโม ประธานคณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ…

เพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ เดือนธันวาคม

นายวิชา แตงโม ประธานคณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการ โดยมี นายนิทัศน์ เชียงทอง รองประธานกรร…

เพิ่มเติม

ประชุมพิจารณาเงินกู้ รอบกลางเดือนพฤศจิกายน

นายสายัญห์ สุขสำราญ ประธานคณะกรรมการเงินกู้ กรรมการ  และเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการเงินกู…

เพิ่มเติม