บรรยาย แก่สมาชิก กลุ่มโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 

 ผอ.วีระชัย บุญอยู่ ผู้แทนประจำหน่วยฯ สพม.8 บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริ…

เพิ่มเติม